Sunday, April 14, 2013

Menarik : Melukis menggunakan makanan
Ya, semua orang tahu, bahawa karya seni, tidak mungkin ada batasnya.. Ianya boleh dihasilkan melalui subjek, media, atau objek, bahkan dengan cara yang berbeza-beza.


Sama seperti yang dilakukan oleh seorang seniman yang bernama Hong Yi ini. Seniman berketurunan Cina ini menggunakan media pinggan sebagai kanvas, dan makanan sebagai bahannya.


Dengan cara dipotong-potong membentukkan beberapa pola makanan, ianya kemudiannya dibentuk menjadi sebuah lukisan. Menarik, bukan..

.Sumbiling Man disalin daripada Sumbiling Man RSS Feed Syndication

0 comments:

Post a Comment